საჯარო მმართველობის მიმართულების ხემძღვანელ სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორის ასისტენტი

თედო სანიკიძე

"საჯარო მმართველობის მიმართულების ხემძღვანელ სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორის ასისტენტი"